דמדומי
מלחמה

נתיב הצלת התורה

דמדומי מלחמה

נס ההצלה

גולי שנחאי מגיעים לאמריקה

ראש הישיבה רבי אליעזר יהודה פינקל זצ”ל

אב”ד ור”מ מיר רבי אברהם צבי קמאי זצ”ל

רבה של שנחאי – רבי מאיר אשכנזי זצ”ל

הגאון הרב אהרן מילבסקי זצ"ל

הגאון רבי שמואל דוד וואלקין זצ”ל

ועד ההצלה

גר הצדק פרופסור סטסוזו קוצוג’י

לארץ ישראל – במסירות נפש

תורה שלמדתי באף

נתיבי הצלת התורה, הניסים והנפלאות בשנות החורבן

דמדומי מלחמה

דומה היה על בני ישיבת מיר בגולת שנחאי, כי ישיבת מיר היא השריד האחרון לעולם הישיבות שחרב. הגר"ח שמואלביץ היה חדור בתחושת השליחות להעלות את בני הישיבה לפסגות חדשות של התמדה וידיעה בתורה.

דומה היה על בני ישיבת מיר בגולת שנחאי, כי ישיבת מיר היא השריד האחרון לעולם הישיבות שחרב. הגר"ח שמואלביץ היה חדור בתחושת השליחות להעלות את בני הישיבה לפסגות חדשות של התמדה וידיעה בתורה. מסיבה זו העלה את מספר שיעוריו. בשנחאי מסר שני שיעורים כלליים. ואכן, הצליח ובני הישיבה נסחפו עמו לאותה תחושת מחויבות עמוקה. 

הוא שניווט אותה בין גליה הסוערים של המלחמה, הוא שהנחה אותה בטלטולי נדודיה ועליו נפל הנטל לדאוג לכלכלתם של שלוש מאות וחמישים בני הישיבה, רבניה ומשפחותיהם.

בתקופת המלחמה הוטלה על הגר"ח כהונת ראשות הישיבה. חותנו הגרא"י עלה לארץ ישראל בתש"א והפקיד בידיו האמונות את ניהול הישיבה הקדושה. מכאן ואילך היה קברניט הספינה. הוא שניווט אותה בין גליה הסוערים של המלחמה, הוא שהנחה אותה בטלטולי נדודיה ועליו נפל הנטל לדאוג לכלכלתם של שלוש מאות וחמישים בני הישיבה, רבניה ומשפחותיהם. קרוב לארבע מאות נפש היו אז תחת חסותו. הרבה מאוד תושיה, כח העזה, מוכנות ליטול סיכונים והתמצאות בנפתולי העולם הצריך תפקיד זה.