לארץ ישראל-
בכל מחיר

בארץ הקודש החלה אז בנייתו של המרכז התורני בפתח תקוה – ישיבת לומז'ה. רה"י הגר"ר כץ פנה אל הגר"י לוינשטיין ובקשו להאציל מרוחו על הישיבה. הודות להשפעתו של הגר"י בלומז'ה זכתה לפרסום רב בארץ ובאירופה ותלמידים רבים התווספו לספסליה.

חזרה הביתה

בארץ הקודש החלה אז בנייתו של המרכז התורני בפתח תקוה – ישיבת לומז'ה. רה"י הגר"ר כץ פנה אל הגר"י לוינשטיין ובקשו להאציל מרוחו על הישיבה. הודות להשפעתו של הגר"י בלומז'ה זכתה לפרסום רב בארץ ובאירופה ותלמידים רבים התווספו לספסליה.

התקופה היתה עם פרוץ מלחמת העולם השניה.  הישיבה ניצלה ובדרך חתחתים רצופה ניסים ונפלאות הגיעה לוילנא, ליפן ולשנחאי, באותה עת- מי שהחזיק את הישיבה בעידוד ובהרעפת טל תחיה של אמונה ובטחון היה הגר"י לוינשטיין. 

כששקעה שמשה של מיר ונפטר המשגיח ר' ירוחם שלח הגרא"י בקשה חמה להגר"י שישוב וימלא את החלל הגדול שנוצר. הגר"י היה דבוק בר' ירוחם מאוד ותחושת הכרת הטובה על שסלל את דרכו הרוחנית, עם רגש האחריות להמשיך ולהשפיע מתורת רבו לדור הצעיר הכריעה. הוא שב למיר כשהוא נפרד בלב כבד מתלמידיו בלומז'ה. התקופה היתה עם פרוץ מלחמת העולם השניה.  הישיבה ניצלה ובדרך חתחתים רצופה ניסים ונפלאות הגיעה לוילנא, ליפן ולשנחאי, באותה עת- מי שהחזיק את הישיבה בעידוד ובהרעפת טל תחיה של אמונה ובטחון היה הגר"י לוינשטיין. 

גם בארץ הקודש שמש תקופה כמשגיח עד שנקרא לישיבת פוניבז' המעטירה. משם יצא שמעו כגדול בתורה וביראה בכל רחבי העולם היהודי.  

ראשי הישיבות שהוזכרו בפרק