לא פסקה
ישיבה

200 שנה של של עמל התורה ברצף

אור גדול בקע בממלכת התורה לפני מאתיים שנים. היו אלו רגעי הקמתה של הישיבה בעיירה מיר על ידי האב והבן המסורים לתורה בכל ליבם נפשם ומאודם, מרנן הגאונים רבי שמואל ורבי אברהם טיקטינסקי זצוק"ל.

ראשיתה מצער, במספר בחורים שנאספו ללמוד תורה במסירות נפש, ואחריתה ישגה מאוד כאשר בתוך שנים ספורות מנתה כבר מאה ועשרים בחורים צמאי דעת ועמלי תורה שישבו והגו בה בכל נפשם ומאודם מתוך מסירות נפש מופלאה. מכאן והלאה לא היו כל גבולות ומעצורים לתורה, רדיפות הצאר, תהפוכות השלטון, עוני, מחסור, שריפות וקשיים עד בלי די. כל אלו לא יכלו לישיבה הקדושה שעמדה בעוז ותעצומות מול כל מכשול.

לא פסקה ישיבה

200 שנה של של עמל התורה ברצף

רבני ישיבת מיר

דמויותיה של ראשי ממלכת התורה
מיר לאורך כל שנות חייהם

מיר במספרים

נתונים מספרים וסיפורים שלא ידעתם על מיר

תורה שלמדתי באף

נתיבי הצלת התורה,
הניסים והנפלאות בשנות החורבן

מהנעשה והנשמע

סיומים, מסיבות חנוכה, פורים, ימים נוראים
ימי אזכרה, הספדים, מעמדים בישיבת מיר