מבני
ישיבת מיר

ברוך אשר יקים
את דברי התורה הזאת

מיר קריית הישיבה
מודיעין עילית

Places

נוסד בשנת תשנ"ז 1997
נתרם ע"י: משפחת פרידמן
הנגיד הרשי פרידמן ורעייתו

בית מדרש ופנימיה

Link

נוסד בשנת תשס"ט 2009
נתרם ע"י : הנדיב ג'רי קאהן ורעייתו
הנדיב בארי קאהן ורעייתו

בית מדרש

Link

נוסד בשנת תשנ"ח 1998
נתרם ע"י הרבנית מרים אלברג ע"ה

בית מדרש ופנימייה

Link

נוסד בשנת תשנ"ו 1996
נתרם ע"י: הרב אריה לייב קרמר ע"ה

בית מדרש ופנימיה

Link

נוסד בשנת תשס”ג 2003

נתרם ע”י הרב אהרן פוגל ורעייתו
והנדיב משה קאלטער ורעייתו

2 בתי מדרש
חדר אוכל ופנימייה

Link

נוסד בשנת תשס”ג 2003

נתרם ע”י הרב אהרן פוגל ורעייתו
והנדיב משה קאלטער ורעייתו

2 בתי מדרש
חדר אוכל ופנימייה

Link

נוסד בשנת תשס”ג 2003

נתרם ע”י הרב אהרן פוגל ורעייתו
והנדיב משה קאלטער ורעייתו

2 בתי מדרש
חדר אוכל ופנימייה

Link

נוסד בשנת תשי"ג 1953
5 בתי מדרש
בית מדרש ע"ש פראגין
נתרם ע"י: משפחת פראגין / הנגיד גארי פרידמן ורעייתו
2 אוצר ספרים – 15,000 ספרים
וחדר אוכל

Link

נוסד בשנת תשס”ג 2003

נתרם ע”י הרב אהרן פוגל ורעייתו
והנדיב משה קאלטער ורעייתו

2 בתי מדרש
חדר אוכל ופנימייה

Link

נוסד בשנת תשס"ו 2006
משפחת שטרן
נתרם ע"י : הנגיד א. יוסף שטרן ורעייתו
2 בתי מדרש
חדר אוכל ופנימייה
משפחת נאו
בית מדרש בקומה שלישית
נתרם ע"י: משפחת נאו / הנדיב ליאו נאו ורעייתו
משפחת שרף
בית מדרש בקומה רביעית
נתרם ע"י משפחת שארף ומשפחת דיאמונד

Link

נוסד בשנת תשס"א 2001
נתרם ע"י : משפחת שטרן / הנדיב א. יוסף שטרן ורעייתו
2 בתי מדרש
חדר אוכל ופנימייה

Link

נוסד בשנת תשס"א 2001
נתרם ע"י : משפחת שטרן / הנדיב א. יוסף שטרן ורעייתו
2 בתי מדרש
חדר אוכל ופנימייה

Link

פינסק קרלין

בית המדרש אוהל חיים

העמלים

בית ראש הישיבה זצ”ל

דרך צדיקים

לא פסקה ישיבה

200 שנה של של עמל התורה ברצף

רבני ישיבת מיר

דמויותיה של ראשי ממלכת התורה
מיר לאורך כל שנות חייהם

מיר במספרים

נתונים מספרים וסיפורים שלא ידעתם על מיר

תורה שלמדתי באף

נתיבי הצלת התורה,
הניסים והנפלאות בשנות החורבן

מהנעשה והנשמע

סיומים, מסיבות חנוכה, פורים, ימים נוראים
ימי אזכרה, הספדים, מעמדים בישיבת מיר

כָּל יִשְׂרָאֵל,
יֵשׁ לָהֶם חֵלֶק

זוהי ההזדמנות שלכם לגעת בלב של עולם התורה
בה מתקבצים אלפים רבים ללימוד התורה בכל יום