אלפי

עמלי תורה

אמת מה נהדר הוא המראה המתחדש,
חדשים לבקרים, מידי יום.
אלפי עמלי התורה
הבאים בשערי ל”ב ההיכלות של מיר.

מיר.
מיר, תורה בעיונה בכל חלקי התורה
מיר, תורה בטהרתה, כבנתינתה מסיני.
מיר, תורה בגדולתה כפי שמסר מרן רה”י הגרנ”צ נפשו עליה.
מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין עצמי באוהלה של תורה.
רבונו של עולם ותן חלקנו בתורתך.

86

שיעורים יומיים

878

משתתפים בשיעור היומי הגדול בעולם

11

בנינים

39

בתי מדרש

108

חבורות בכל חלקי התורה

אמת מה נהדר הוא המראה המתחדש,
חדשים לבקרים, מידי יום.
אלפי עמלי התורה
הבאים בשערי ל”ב האיכלות של מיר.

מיר.
מיר, תורה בעיונה בכל חלקי התורה
מיר, תורה בטהרתה, כבנתינתה מסיני.
מיר, תורה בגדולתה כפי שמסר מרן רה”י הגרנ”צ נפשו עליה.
מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין עצמי באוהלה של תורה.
רבונו של עולם ותן חלקנו בתורתך.

13,500

מנות יומיות
ערב ובוקר וצהריים
ב- 3 חדרי אוכל ענקיים

123

חבורות
בכל חלק התורה

lateral

בכל יום מגיעים אלפי הלומדים לישיבת מיר ב-

148הסעות

עמלי התורה מ -

28

מדינות בכל רחבי תבל

כל
ישראל
יש להם
חלק.
במיר

--------^^^--------

זוהי ההזדמנות שלכם לגעת –

בלב

של עולם התורה
בה מתקבצים אלפים רבים
ללימוד התורה בכל יום

בלב

של עם ישראל
מקום תורה ללא מחיצות מכל העדות
והסגנונות
מבחור ועד איש שיבה

בלב

של הישיבה האהובה והאהודה
על כל איש מישראל, תלמידי חכמים
ואנשים עסקים מכל רחבי תבל.

זו ההזדמנות שלך

לא פסקה ישיבה

200 שנה של של עמל התורה ברצף

רבני ישיבת מיר

דמויותיה של ראשי ממלכת התורה
מיר לאורך כל שנות חייהם

מיר במספרים

נתונים מספרים וסיפורים שלא ידעתם על מיר

תורה שלמדתי באף

נתיבי הצלת התורה,
הניסים והנפלאות בשנות החורבן

מהנעשה והנשמע

סיומים, מסיבות חנוכה, פורים, ימים נוראים
ימי אזכרה, הספדים, מעמדים בישיבת מיר